Giờ làm việc: 08:00 - 17:30 (T2 - T7)

Giỏ hàng

Dự án 3

Nhà máy sản xuất thuốc thú y Lâm Phú

Thông tin chi tiết dự án

 • Tên Dự án Nhà máy sản xuất Thuốc thú y Lâm Phú
 • Chứng nhận WHO GMP/GLP/GSP
 • Địa điểm đầu tư Khu công nghiệp Trung Hà H.Tam Nông, Phú Thọ
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Lâm Phú
 • Lĩnh vực Sản xuất Thuốc thú y
 • Mã Hợp đồng 2906/HDTV/GMPC-HN/2011 & 109/HDTV/HN-GMPc/2013
 • Hạng mục tư vấn
 • Giai đoạn 1: Dây chuyền thuốc nước uống và thuốc tiêm
  + Hoàn thiện Hồ sơ thiết kế cải tạo Xây dựng và M&E
  + Đào tạo, Hướng dẫn thực hành WHO GMP/GLP/GSP và Lập hồ sơ đánh giá
 • Giai đoạn 2: Dây chuyền thuốc bột
  + Thiết kế mặt bằng công nghệ
  + Thiết kế hệ thống M&E
  + Giám sát thi công các hạng mục M&E
  + Đào tạo, Hướng dẫn thực hành WHO GMP/GLP/GSP và Lập hồ sơ đánh giá GMP dây chuyền thuốc bột
  + Soát xét, hoàn thiện Hồ sơ tái đánh giá dây chuyền thuốc nước uống và thuốc tiêm
 • Tiến độ Đã hoàn thành
Danh mục:
Khách hàng:
Thẻ: