Nước nhiễm mặn là tình trạng vô cùng cấp bách ở các tỉnh miền Tây. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, nước nhiễm mặt còn ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Để đối phó với trình trạng nước nhiễm mặn người dân cần trang […]

Đọc tiếp