Số lượng công nhân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ngày càng lớn, kéo theo nhu cầu ăn uống tại chỗ cao. Do vậy, để đảm bảo nguồn nước sạch, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho công nhân mỗi ngày là bài toán không đơn giản. Nếu sử dụng nước uống […]

Đọc tiếp