Nên mua máy lọc có mấy lõi, nhiều lõi có phải tốt không? Đây là câu hỏi mà không ít người mua máy lọc quan tâm. Bởi giữa hằng hà xa số máy lọc ngoài thị trường. Có loại máy chỉ có 5 lõi nhưng có loại máy lại lên đến gần 10 loại. Tại […]

Đọc tiếp