Nước bị nhiễm Asen có nguy cơ gây ung thư rất cao cho người dùng. Bởi thế, xử lý nước nhiễm Asen là một trong những việc làm vô cùng cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho mỗi gia đình. 1. Asen là chất độc hại mạnh gấp 4 lần thuỷ ngân Asen là […]

Đọc tiếp