• Chủ đầu tư: Nhà thờ Tân Sa Châu
  • Công suất:350 lít/giờ
  • Thời gian triển khai lắp đặt: 06/04/2020 – 15/04/2022
  • Vị trí lắp đặt: Áp An Thạnh, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
  • Nước sau lọc: đạt QCVN 06-1:2010/BYT

Vì sao doanh nghiệp nên đầu tư hệ thống xử lý nước nhiễm mặn?

  • Lắp đặt hệ thống lọc nước đóng bình giúp cung cấp lượng nước sạch lớn, tiết kiệm chi phí.
  • Hoàn toàn chủ động trong việc sản xuất nước sạch.
  • Nước đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp của Bộ Y Tế – QCVN 06-1:2010/BYT.

Quy trình để WEPAR thực hiện một DỰ ÁN thành công.

Bước 1: Khách hàng liên hệ với WEPAR thông qua website/ số điện thoại/ trực tiếp tại công ty.

Bước 2: WEPAR tư vấn và yêu cầu gửi mẫu nước để kiểm tra chất lượng nước cần lọc.

Bước 3: Đọc và phân tích kết quả sau phân tích

Bước 4: Đưa giải pháp, công nghệ lọc phù hợp với tính chất nguồn nước ô nhiễm

Bước 5: Báo giá công trình dự án

Bước 6: Thống nhất giá và tiến hành ký kết hợp đồng

Bước 7: Lập kế hoạch giám sát triển khai tiến độ dự án

Bước 8: Thực hiện dự án

Bước 9: Kiểm tra và nghiệm thu

Bước 10: Kiểm tra chất lượng nước sau lọc theo tiêu chuẩn yêu cầu

Bước 11: Bàn giao công trình và thanh lý hợp đồng

Bước 12: Bắt đầu chế độ chăm sóc và bảo hành Dự án theo định kỳ 3-6 tháng/ lần.